Duurzaam reinigen

Reinig duurzaam, spring verantwoord om met de inkoop van reiniging van kleding. De zogeheten “Criteria voor duurzaam inkopen van Reiniging bedrijfskleding”.

Bij chemisch reinigen wordt het oplosmiddel Perchloorethyleen (PER) gebruikt. Stomerij de Kim is in het bezit van de 6e generatie reinigingsapparatuur.

Onder ‘6e generatie’ PER-reinigingsapparatuur wordt verstaan:  reinigingsapparatuur ten behoeve van kledingreiniging met het oplosmiddel Perchloorethyleen (PER), dat in elk geval over de volgende eigenschappen beschikt:

  • het apparaat beschikt over een laagniveausensor, waardoor niet meer PER wordt opgepompt dan nodig is voor het betreffende ladingsgewicht;
  • het apparaat beschikt over een anti-pluis-coating (kataphorese), die voorkomt dat stof achterblijft aan de binnenkant van de waterafscheider;
  • het apparaat beschikt over een luchtreiniger die zodanig is ingericht dat de restwarmte wordt gebruikt om de koolfilter te regenereren;
  • het apparaat beschikt over een volledig emissievrij uitruimsysteem dat zodanig is ingericht dat de vrijkomende damp uit het destillatieresidu wordt teruggevoerd in het destilleer;
  • het apparaat beschikt over een stoominjector die er voor zorgt dat de hoeveelheid Per in het destillatieresidu wordt geminimaliseerd.

Stomerij de Kim levert bij een offerteaanvraag de volgende bewijsmiddelen: 

  • Een verklaring dat Stomerij de Kim aan deze eis voldoet.
  • Technische documentatie van de fabrikant.

Bron: Criteria voor duurzaam inkopen van Reiniging bedrijfskleding van het Ministerie van Volkshuis-vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer